Sejs Skole

Med transformationen af Sejs Skole former vi fremtidens skole med multifunktionelle lokaler. Dynamoen er hjertet i skolen, hvor der er plads til udfoldelse, lektier og gruppearbejde. Det er stedet, hvor man kan koble fra og fordybe sig i en bog fra biblioteket. De store vinduespartier bidrager med energi og lys til ansatte såvel som elever. Dynamoen tillader utroligt meget, eksempelvis produktfremvisning, praksisbaseret læring, optrædener og forsamlinger blandt meget andet.
Naturfagslokalerne er nogle af skolens dyreste lokaler, og dermed er det oplagt at få mest muligt alsidighed ud ad disse lokaler. Med en nær tilgang til udearealerne skabes mulighed for spændende opbygningsprocesser med naturelementerne, og derved opfordres der til praksisbaseret læring.
I sløjd, formning, tekstiler medvidere har man udforsket transparens for at skabe nysgerrighed omkring de igangværende projekter og dermed virke som en opmuntring til deltagelse. De kreative faglokaler tænkes benyttet i undervisningsøjemed men også som arealer, hvor man om eftermiddagen kan arbejde på såvel kortere projekter som længerevarende processer både inden- og udendørs.
I indskolingen har et af de store mål været at oplyse fællesarealerne i en højere grad end før. Der er blevet installeret store vinduespartier på tagene, og når dette kobles med forstørrede rum, så giver det fine belyste lokaler til skolen mindste børn.
Overordnet set har målet med Sejs Skole været at skabe et mere åbent og alsidigt miljø, der ikke blot tjener som undervisningslokaler, men nærmere som undervisnings- og udfoldelsesopmuntrende – et godt sted at være.