Villa Froberg

Træet
Selve boligen er bygget op omkring det ene eksisterende træ på den ellers flade grund. Træet omkranses af et gårdrum og udgør det centrum, som huset er udformet omkring. Boligen ligger sig som en skærm omkring den centrale atriegård, og henvender sig mod denne som det naturlige centrum.

Sammenhæng med varierende kig
Ankomsten til huset går under et overdækket areal mellem garagen og skuret, som danner en markeret indgang. Herfra fortsættes ind gennem atriegården til hoveddøren.
Fra entreen får man et kig ud gennem et af gårdrummene, hvor man kan ane det omkringliggende landskab.
Fra entreen er der adgang til bryggers, bad, værelser samt køkken/alrummet. Værelserne har hver en vinduesvæg ud mod gårdrummet, som begge danner en facade i gårdrummet, så der ikke er direkte kig værelserne imellem. I værelserne opleves gårdrummet som privat, samtidig med at det skaber en glidende overgang til det omkringliggende landskab.
I køkken/alrummet skaber vinduespartiet mod det centrale gårdrum forbindelse til det udvendige samtidig med at det trælamellerne, som afgrænser gårdrummet, begrænser indkig.
Et ovenlys placeret centralt over køkkenbordsøen skaber en optimal arbejdsplads, hvorfra der er overblik over køkkenet, arbejdspladsen, som er placeret i hjørnet på et hævet niveau, stuen samt udendørs arealerne.
Når man træder ind i køkkenet har man et kig gennem køkkenet og stuen til den tilhørende atriegård, som trækker det grønne helt ind i boligen.
I forbindelse med soveværelset ligger endnu et privat gårdrum, som dog er synlig i stuen, idet der er placeret et glasparti i den nederste del af væggen, som giver mulighed for at trække gårdrummets beplantning helt ind i stuen. Endnu en gang trækkes det grønne ind i boligen og grænserne mellem ude og inde udviskes.
Samtidig bibeholdes de private sfærer ved hjælp af gårdrummene, som skaber varierende kig til det omkringliggende gennem trælamellerne.

Boligen skaber det optimale forhold mellem privat og offentlig, idet overgangen mellem de to blødes op ved hjælp af gårdrummene. Gårdrummene er samtidig med til at skabe ekstra rum i boligen, når lys og det grønne trækkes ind midt i bygningen.