Villa Weihrauch

Præmieret Arkitektur i Silkeborg Kommune

Denne prisvindende villa er placeret i skoven i det smukke Søhøjlands landskab og ved heden til Sindbjerg og Stoubjerg. Her danner villaen en diskret ramme for et liv i tæt samhørighed med naturen.
Villa Weihrauch er udført med få og enkle materialer, hvor teglsten, trækonstruktioner og zink er de primære elementer. Arkitekturen respekterer vores nordiske byggetraditioner, om end der fortolkes i et nutidigt formsprog.
Bygningens tynde tagkonstruktion danner et luftigt svæv med sin svage hældning, og sammen med de sortmalede trælister i beklædningerne tilpasser den sig skovens transparente og særegne karakter.
Den blådæmpede facadeteglsten med sit grønlige skær imødekommer og forener bygningens og naturens farveskalaer. Med sin placering på grunden, sikres dybdekiggene, oplevelsen af solen og disens spil i lyng, bundvegetation og de solitære træer, mens bygningen bagest danner overgang mellem den lave lyse vegetation og skovens dybere farveskalaer.

Bygningens rum er åbne og imødekommende og overgangene mellem ude og inde opblødes – skovens og hedelandskabets nærhed fornemmes tydeligt og intenst. Indvendigt understreges materialernes glidende overgange mellem ude og inde endeligt af den store pejs, som er bygningens samlingspunkt om aftenen. Placeringen af pejsen i den forsænkede del af stuen muliggør et lavt udsyn, hvor man kan følge solnedgangen ud gennem græs og lyng.

Med de store og primære facadepartier mod syd og en mere lukket facade mod nord, søges en optimal udnyttelse af solenergien. Videre er bygningen tænkt forberedt for udnyttelse af solvarme- og solcelleenergi, er højisoleret og udført med henblik på en optimeret grad af selvforsyning.
Driften af det kondenserende oliefyr suppleres og begrænses med et luft til luft varmepumpeanlæg.

Den åbne del af bygningen er i en løbende dialog med årstiderne og som en konsekvens af det danske vejr er en del af den sydvendte udendørs terrasse placeret under taget, så den bliver et attraktivt værested året rundt.

Overalt er medregnet udsyn fra de forskellige rum til sikring af en naturoplevelse, som skifter med solens og dagens bevægelse.

En villa i naturen på naturens præmisser.